Project Description

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงเตาปูน-ท่าพระ

หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้งโครงการ : กรุงเทพมหานคร

มูลค่าที่ปรึกษา

82.98 ล้านบาท